Skip to main content

Management Coaching

QBiDD management coaching begeleidt mensen die, om wat voor reden dan ook, een extra duwtje in de rug nodig hebben om effectiever te worden op de werkplek. De oorzaken die hier aan ten grondslag kunnen liggen zijn veelzijdig en verschillen per situatie en per persoon. Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn alsook de situatie op de werkplek, stagnatie van loopbaankansen of veranderingen binnen de organisatie.

Het duurzaam inzetten van effectieve, gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers is voor iedere organisatie van belang. QBiDD begeleidt om die reden medewerkers bij de ontwikkeling van hun talent, loopbaankansen, ambities en communicatieve vaardigheden. Dit versterkt het persoonlijk leiderschap in werk en leven, zodanig dat zij daarna beter in staat zijn om hun functie succesvol uit te voeren.

“Persoonlijke en professionele groei dragen direct bij aan het creëren van een werkomgeving waarin zelfstandigheid, inzet van talent, veiligheid en vertrouwen centraal staan.”

Het gericht werken aan persoonlijk leiderschap geeft inzicht in gedrag, denk- en communicatiepatronen. Dit biedt een gedegen basis om de stappen te formuleren die nodig zijn om de gewenste veranderingen effectief uit te voeren, zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Vraagstukken die spelen binnen begeleidingstrajecten zijn zeer divers. Het accent kan liggen op de formulering en realisatie van praktische doelen maar kunnen evengoed persoonlijke kwesties betreffen die een effectieve inzet op de werkvloer in de weg zitten. Meestal komen beiden aan bod.

Persoonlijk leiderschap

Het gericht werken aan persoonlijk leiderschap geeft inzicht in gedrag, denk- en communicatiepatronen.

Dit biedt een gedegen basis om de stappen te formuleren die nodig zijn om de gewenste veranderingen effectief uit te voeren, zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Persoonlijke en professionele groei dragen direct bij aan het creëren van een werkomgeving waarin zelfstandigheid, inzet van talent, veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Begeleidingstrajecten

Vraagstukken die spelen binnen begeleidingstrajecten zijn zeer divers.

Het accent kan liggen op de formulering en realisatie van praktische doelen maar kunnen evengoed persoonlijke kwesties betreffen die een effectieve inzet op de werkvloer in de weg zitten. Meestal komen beiden aan bod.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is persoonlijk, praktisch en verdiepend, met een gezonde no-nonsense benadering.

Discretie ten aanzien van de vertrouwensband die aangegaan wordt met diegenen die door ons begeleid worden staat hoog in het vaandel. Wat met ons gedeeld wordt blijft binnenskamers. Hiermee creëren wij een veilige setting die uitnodigt om op een open en eerlijke manier te werken aan de veranderbehoeften die op tafel liggen. Deze behoeften vertalen wij in een concrete en haalbare aanpak die uiteindelijk zichtbare veranderingen opleveren.

QBiDD werkt met zeer ervaren en gecertificeerde coaches die meerdere erkende opleidingen succesvol afgerond hebben. Allen zijn in staat om veranderbehoeften te begeleiden op basis van verschillende methodieken waaronder Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), Systemisch Werken, en beschikken over een breed instrumentarium aan werkvormen voor zowel individuen als teams.