Skip to main content

gradar functiewaardering

QBiDD is licentiehouder van de gradar systematiek voor functiewaardering. gradar is in Duitsland ontwikkeld door QPM en zij hebben naar onze mening het beste systeem ontwikkeld dat op de markt te krijgen is. gradar is een analytisch, integraal, web-based en internationaal toegepast functiewaarderingssysteem waarmee op eenvoudige wijze de relatieve zwaarte van functies gemeten kan worden. gradar resultaten zijn met één muisklik te vergelijken met resultaten die aan de hand van andere systemen zijn verkregen, dit creëert naast zeer betrouwbare uitkomsten ook veel gebruikersgemak en een kosten efficiënte benadering van functiewaarderingsresultaten.

“gradar borgt binnen alle voorkomende organisatietypes, branches en op ieder functieniveau een consistent, objectief en transparant functiewaarderingsproces.”

gradar borgt binnen alle voorkomende organisatietypes, branches en op ieder functieniveau een consistent, objectief en transparant functiewaarderingsproces. De objectiviteit van het functiewaarderingsproces is geborgd omdat gewerkt wordt met herkenbare, duidelijk omschreven, eenduidige en consistente niveaudefinities. Deze niveaudefinities zijn zodanig helder uitgewerkt dat verschillen tussen functieniveaus direct herkend worden.

De kwaliteit en betrouwbaarheid alsook het gebruikersgemak van de gradar systematiek is zodanig goed en consistent dat wereldwijd en binnen een periode van twee jaar meer dan 100 organisaties besloten hebben om met ons aan de slag te gaan.

Als u kennis wilt maken met gradar kunt u een gratis demo account activeren.

Het gratis demo account activeert u met de link www.functiewaardering.net of bezoek ons op www.gradar.com

Andere functiewaarderingmethoden

Opdrachtgevers die al werken met een eigen of een andere functiewaarderingsmethodiek en deze willen handhaven kunnen ook door ons geholpen worden.

De Adviseurs bij QBiDD zijn aangesloten bij de landelijke beroepsgroep voor belonings- en formatiemanagement en hebben langjarige ervaring bij de uitwerking en implementatie van  beloningsvraagstukken. Daarnaast beheersen zij bijna alle voorkomende en internationaal toegepaste functiewaarderingsmethodieken en kunnen deze zodanig hanteren dat de uitwerking van een geaccepteerde functiematrix alsook de vertaling daarvan in een marktconforme salarisstructuur geborgd is.