Skip to main content

Beloningsmanagement

QBiDD is licentiehouder van de gradar systematiek voor functiewaardering. gradar is een analytisch, integraal, web-based en internationaal toegepast functiewaarderingssysteem waarmee op eenvoudige wijze de relatieve zwaarte van functies gemeten kan worden.

gradar resultaten zijn met één muisklik te vergelijken met resultaten die aan de hand van andere systemen zijn verkregen, dit creëert naast zeer betrouwbare uitkomsten ook veel gebruikersgemak, een kosten efficiënte benadering van functiewaarderingsresultaten alsook een transparante vergelijking met relevante marktdata. Dit kunnen salarisgegevens zijn die in cao’s zijn uitgewerkt alsook benchmarkgegevens die op de markt verkrijgbaar zijn. De betrouwbare koppeling van gradar resultaten aan relevante marktdata maakt beloningsvraagstukken zowel transparant als eenduidig.

“De betrouwbare koppeling van gradar resultaten aan relevante marktdata maakt beloningsvraagstukken zowel transparant als eenduidig.”

Projecten die veelvuldig door ons worden uitgevoerd.:

  • Definiëring van het beloningsbeleid voor organisaties zodanig dat deze aansluit bij de integrale uitgangspunten van het HR beleid.
  • Uitwerking van beloningsvergelijkingen die ingezet worden bij de vaststelling van de gewenste marktpositie van organisaties.
  • Uitwerking van remuneratie regelingen voor directieleden.
  • Uitwerking van beslismodellen die uiteindelijk leiden naar specifieke salarisstructuren.
  • Marktconformiteitstoetsing van functies die vallen buiten het bereik van cao’s.
  • Uitwerking van het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket voor organisaties.

Bij alles wat we doen maken we ons niet te belangrijk. Van alles wat goed genoeg is blijven we af, wij concentreren ons vooral op alles wat beter kan.