Skip to main content

Performance Management

Optimaliseren van HR processen is een prachtig vak maar voegt geen waarde toe als het organisaties niet helpt om beter te worden.

In veel organisaties zijn de structuur, organisatie- en HR processen, de inhoud van functies alsook de samenhang daartussen op een organische wijze tot stand gekomen. Medewerkers worden in eerste instantie ingezet om de organisatie succesvol te maken, de uitwerking van gebalanceerde organisatieprocessen komt later wel is een veel voorkomend uitgangspunt.

Met dit uitgangspunt is niets mis! wij zijn zo ook begonnen.

“QBiDD begrijpt als geen ander dat HR oplossingen niet moeilijker benaderd moeten worden dan nodig is”

Naarmate organisaties complexer worden ontstaat ook de behoefte aan meer structuur en integrale bedrijfsprocessen die direct moeten aansluiten bij relevante HR processen.

QBiDD begrijpt als geen ander dat HR oplossingen niet moeilijker benaderd moeten worden dan nodig is. Wij willen vooral begrijpen hoe organisaties werken en welke inspanningen nodig zijn om effectieve verbeteringen door te voeren, in principe is dit ons werk. Oplossingen die wij uitwerken moeten ook zodanig aansluiten op de business van opdrachtgevers dat ook werkelijk toegevoegde waarde gecreëerd wordt.

Projectresultaten die wij in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd hebben een divers karakter maar zijn in alle gevallen oplossingsgericht en sluiten aan op bedrijfskundige uitgangspunten en verdienmodellen.

Projecten die veelvuldig door ons worden uitgevoerd:

Bij alles wat wij doen maken we ons niet te belangrijk. Van alles wat al werkt blijven we af, wij concentreren ons vooral op alles wat beter kan.

  • Begeleiding van veranderprocessen die leiden naar meer (kosten) efficiënte organisatiemodellen.
  • Herdefiniëring en uitwerking van het (strategische) HR beleid en de vereenvoudiging van HR processen zodanig dat deze vertaalt kunnen worden in integrale tooling en deliverables.
  • Ontwikkeling en uitwerking van organieke rolbeschrijvingen, competentiemodellen en logische en realistische carrièreladders.
  • Ontwikkeling van gebalanceerde functiegroepen- en beloningssystemen en de uitwerking van marktconforme arbeidsvoorwaarden.
  • Vereenvoudiging en uitwerking van logische performancesystemen.
  • Begeleiding & coaching van medewerkers zodanig dat zij in staat zijn hun (toekomstige) rol succesvol uit te voeren